Admin zawsze wygrywa

Tekst przeniesiony z like-a-geek.jogger.pl.

Gram sobie w  pokera. Przy stole zost­ały trzy osoby. Admin­istra­tor (~$15000), ja (tyle samo), innyGracz (~$5000). Dos­taję dwa czer­wone asy, w swojej kolej­ce lek­ko pod­bijam. Admin­istra­tor gra all-in, innyGracz to samo. Wchodzę. Admin­istra­tor ma dwa kara, innyGracz jakiś crap. Flop. As trefl, 6 pik, dama kier.

Wygrałem? Nie… Zostałeś wyrzucony przez Administratora:|