E-mail dla spamerów

Tekst przeniesiony z like-a-geek.jogger.pl.

Naukowcy są dziwni. Prawdo­podob­nie dostają za mało spamu , bo pos­tano­wili ulepszyć ideę poczty e-mail. Zmiana ma polegać na zas­tąpie­niu adresów opisem osób. Np. wyślij do Janka Kowal­skiego z Pcimia Dol­nego. Wyślij do wszyst­kich zara­bia­ją­cych powyżej 5000 PLN, którym pops­uł się samo­chód. Wyślij do wszyst­kich chcą­cych powię­kszyć sobie penisa. Spamerzy będą uradowani!

Problemem jest wg nich brak wystar­cza­jąco dokład­nych baz danych. Nie? Na serio? Nigdy bym na to nie wpadł. Jak dla mnie murowany zdobywca Ig  Nobla.