Internetowa typografia cz. 1

Tekst przeniesiony z like-a-geek.jogger.pl.

Podczas tworzenia nowego layoutu bloga (po 2 miesiącach stwierdzam, że ten jest nieczytelny) postanowiłem postawić na mocna przestrzeganie zasad typografii. Zagadnienie jest ciekawe, ale po polsku słabo opisane, jeśli chodzi o publikacje uwzględniające istnienie Internetu… Dlatego, korzystając z dostępnych źródeł, chciałbym stworzyć mini-kurs dotyczący zastosowania typografii w dokumentach przeznaczonych do wyświetlania w przeglądarce.

Unikanie podwójnych wyróżnień

Jedną z główną zasad stosowanych w typografii jest użycie tylko jednego sposobu wyróżnienia elementów tekstu. Oznacza to nie tylko tyle, że nie należy używać jednocześnie pogrubienia i kursywy (tekstu pochyłego) – zagadnienie jest znacznie szersze. Zalecenie jest proste – należy wybrać minimalną liczbę wyróżnień, ale tak, aby spełniały oczekiwaną funkcję.

Głównym powodem stosowania zasady unikania podwójnych wyróżnień jest zachowanie czytelności tekstu. Ponadto zbyt ozdobny tekst może wprowadzić czytelnika w zakłopotanie – teksty drukowane, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni, komponowane są zwykle przez osoby mające pojęcie o typografii, a co za tym idzie (najczęściej) wyglądające poprawnie. Stosowanie przez webmasterów własnych metod wyróżniania tekstu – np. poprzez jednoczesne użycie cudzysłowów i kursywy zmusi czytelnika do zatrzymania i analizowania, dlaczego tekst nie wygląda tak jak w czytanych od lat książkach.

Nie zawsze konieczna

Oczywiście zasada ma tylko charakter ogólny i jest raczej wskazówką a nie wymogiem – jak większość zagadnień związanych z typografią. Ostateczny wygląd wyróżnień pozostawia się więc projektantowi. Warto jednak zastosować się do tej i innych zasad, gdyż ułatwi to czytelnikowi dostęp do treści – a głównie po to stosuje się formatowanie.

Jak się dowiedziałem, profesjonalni typografowie starają się uzyskać efekt wyróżnienia stosując jak najmniej sposobów formatowania – coś jak programistyczne zabawy w pisanie najkrótszego kodu;) Na pewno coś w tym jest i w pierwszej kolejności należy postawić na dostępność. Oddzielną sprawą jest zastosowanie tekstu w charakterze elementu ozdobnego. Tutaj celem jest albo zwrócenie uwagi na konkretne słowo (reklamy itp.) albo zastosowanie tekstu jako loga, dodatku czy elementu nie związanego ściśle z treścią. Zasadę unikania podwójnych wyróżnień można więc potraktować luźniej i wyróżnić tekst np. pogrubieniem i kolorem. Ostateczny wybór pozostaje w kwestii projektanta.

Najczęstsze błędy

  1. Użycie kursywy i pogrubienia jednocześnie
  2. Oddzielenie akapitów (wyróżnionego fragmentu tekstu) wcięciem (text-indent) i odstępem między akapitami jednocześnie:

    zle wyroznienie akapitow

  3. Przy cytowaniu jednoczesne otoczenie tekstu “cudzysłowami i użycie kursywy
  4. Stosowanie wcięcia w pierwszym akapicie tekstu – w typografii anglosaskiej nie stosuje się takiego rozwiązania, gdyż tytuł (numer rozdziału itp.) informuje czytelnika o tym samym co wcięcie. W publikacjach elektronicznych korzysta się z podobnego rozwiązania
  5. Pogrubienie i rozpoczęcie z wielkiej litery słów w nagłówku tabeli. W tym przypadku zalecane jest zastosowanie jako wyróżnienia tylko wielkiej litery – pozostałe komórki tabeli rozpoczyna się literą małą

Podsumowanie

Pierwsze z omówionych przeze mnie zagadnień z zakresu typografii to zasada unikania podwójnych wyróżnień. Mówi ona o stosowaniu minimalnego formatowania, które jest wystarczające do wyróżnienia fragmentu tekstu. Zasada nie jest ścisłą regułą, ale bardziej podpowiedzią, do której warto się stosować. W kolejnej części omówię, jak dobrać szerokość akapitu.

Na koniec, dla pokazania, jak użycie zasad typografii wpływa na projekt witryny mała zapowiedź nowej odsłony bloga – porównajcie z bieżącą wersją.

Autor artykułu: Marcin Kosedowski.