Internetowa typografia cz. 2

Tekst przeniesiony z like-a-geek.jogger.pl.

W drugiej części cyklu poświęconego typografii w Internecie zajmę się wymiarami najważniejszej części witryny – akapitu. Wiemy już co nieco o unikaniu podwójnych wyróżnień, przejdźmy więc do bardziej konkretnych zagadnień.

Szerokość akapitu

W tradycyjnej typografii, gdzie teksty przeznaczone są do druku, można pozwolić sobie na więcej niż w przypadku publikacji czytanych przez przeglądarkę. W książkach i czasopismach (niepodzielonych na kolumny) szerokość akapitu przyjmuje się w zakresie od 65 – 70 do 90 znaków. Litery wyświetlane na monitorze są jednak (zwykle) większe niż te drukowane w książkach, a co za tym idzie zwiększa się ich szerokość. Oznacza to, że czytelnik musi objąć wzrokiem szerszy fragment tekstu, co w konsekwencji może doprowadzić do zgubienia czytanej linijki, zwłaszcza przy czcionce bezszeryfowej.

Rozsądnym wyjściem jest więc skrócenie akapitu do 45 – 70 znaków. 45 znaków to minimum, gdyż przekłada się to na 6 – 7 słów w języku polskim. Ponadto jest to granica, po której przekroczeniu przeskakiwanie wzrokiem linijkę niżej zajmuje więcej czasu niż jej czytanie. Nie da się określić jednoznacznie szerokości akapitu w w pikselach lub emach, gdyż zależy ona od wybranego typu i kroju czcionki – trzeba próbować. Podsumowując, szerokość akapitu powinna być tak dobrana, aby mieściło się w niej 45 – 70 znaków.

Innym sposobem jest wypisanie całego alfabetu (bez polskich znaków, z x, q i v) małymi literami, wyborze kroju pisma i ustaleniu szerokości akapitu 1,5 – 2 raza większej niż szerokość alfabetu.

Skrajne wiersze

Sztywne zasady dotyczą wymiarów pierwszego i ostatniego wiersza akapitu. W tekstach publikowanych w Internecie nie mamy niestety wpływu na wiersz ostatni. Co do wiersza pierwszego nasuwa się pytanie, czy stosować wcięcie (w specyfikacji CSS text-indent)? Jak wspominałem w pierwszej części kursu, wcięć nie stosuje się w pierwszym akapicie tekstu oraz jeśli między akapitami zostawimy odstęp. Jeśli jednak użyjemy ich (mi osobiście bardzo się podobają, ale sprawiają sporo problemów), należy wybrać odpowiednią wielkość. Wielkość wcięcia jest znormalizowana – wynosi 1 – 1,5 firetu – w większości krojów litera W ma szerokość firetu.

Odstępy między akapitami

W druku nie wprowadza się odstępów między akapitami lub ustala się je jako wielokrotności wysokości linijki tekstu (aby tekst na stronach obok siebie był wyrównany i nic nie prześwitywało). W publikacjach internetowych nie musimy martwić się, że coś przebije, więc akapity można oddzielić. Odległość między akapitami nie jest znormalizowana, więc można ją wybrać dowolnie. Należy jednak zauważyć, że już wprowadzenie przerw o wysokości jednej linii zbyt mocno rozdziela tekst. Zbyt mała wartość (0,2 wiersza i mniej) nie będzie widoczna. Odstęp między akapitami należy więc wybrać w okolicach 0,5 wysokości wiersza – tak, żeby był widoczny, ale nie dzielił za bardzo tekstu.

Interlinia

Interlinią tradycyjnie nazywa się odstęp między wierszami, jednak powszechne (chociaż niepoprawne) jest nazywanie tym terminem odległości między dolnymi krańcami sąsiednich linii. W typografii cyfrowej odstępy te mogą być zarówno dodatnie jak i ujemne, tradycyjnie (z oczywistych względów;) interlinia jest liczbą nieujemną. Aby tekst był łatwy do odczytania, odstęp międzywierszowy powinien wynosić od 1 do 4 punktów. W CSS za nie ma (?) konkretnej wartości odpowiedzialnej za interlinię poprawnym polskim znaczeniu, istnieje natomiast wartość line-height, którą można się posłużyć do ustawienia interlinii. Odpowiednią wartość można dobrać przy pomocy generatora.

Podsumowując, szerokość akapitu powinniśmy ustawić na 45-70 znaków, jeśli stosujemy wcięcie pierwszego wiersza, powinno ono mieścić się w granicach 1 – 1,5 firetu. Odstęp między akapitami możemy dobierać bezkarnie bez specjalnych ograniczeń, jednak zaleca się wartość około 0,5 wysokości wiersza. Interlinia, czyli odstęp między wierszami powinna mieć wartość z przedziału 1-4 punktów.