No nie mogłem…

Tekst przeniesiony z like-a-geek.jogger.pl.

…się powstrzy­mać po zoba­cze­niu plaka­tów do filmu Kochaj i tańcz. Pierw­sze skoja­rze­nie: dziew­czy­na spadła na beton.

Drugie: trzeba ją pop­rawić. Efekt tutaj.

Przy okazji muszę pot­wier­dzić, że Gimp ma kosz­mar­ną nawi­gację. Strasz­nie ża­łuję, że nie mam już licen­cji na Photoshopa.