Potrafię założyć konto na Blip.pl

Tekst przeniesiony z like-a-geek.jogger.pl.

Dziś tylko Unnami, RadarekFelinity poin­for­mowali mnie o tym, jak zało­żyć konto na blip.pl. Dziękuję!

Dość ironii. Czy wy na­prawdę uwa­żacie, że lu­dzie nie zak­łada­ją tam kon­ta tylko dla­tego, że nie pot­rafią? I czy użytkownicy tego serwisu potrze­bują filmu z ins­truk­cją jak z tego korzys­tać? Czy to mo­że taka forma reklamy?